Allmänna villkor

…och det här är våra allmänna villkor Tillämpning. Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla avtal som du sluter med ECO-Boråstapeter AB, organisationsnummer 556423-2824 (i det följande kallat ”ECO”) på distans, dvs. elektroniskt via ECO:s webbplats. Genom att beställa en eller flera av våra varor accepterar du dessa villkor.

Priser och avgifter. Priserna som är angivna på ECO:s hemsida är angivna inklusive moms.
Bindande avtal om köp. Du gör din beställning enligt instruktionerna på vår hemsida. Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning. Bindande avtal om köp uppkommer i och med att ECO bekräftar din beställning.

Ångerrätt. För dina inköp gäller en ångerrätt på 14 dagar. Ångerrätten innebär att du har möjlighet att kostnadsfritt lämna tillbaka de varor du beställt vid utlämningsstället. Du kan dock komma att behöva betala fraktkostnader och vissa begränsade avgifter. Vill du använda dig av din ångerrätt skall du i så fall lämna tillbaka varorna vid utlämningsstället oskadade och oanvända på det sätt som beskrivs på vår hemsida. Ångerrätten gäller inte vid köp av varor som har specialtillverkats enligt dina önskemål. Vidare upphör ångerrätten om den plastfolie som omsluter varan har brutits.

Reklamation och konsumentskydd. Om den vara du beställt visar sig vara felaktig eller vi expedierat din beställning på ett felaktigt sätt, kommer ECO i händelse av retur att stå för förekommande transportkostnader. Vid tvist hänvisar vi till ARN (allmänna reklamationsnämnden). ECO följer alltid ARN:s rekommendationer. Konsumentköplagens bestämmelser, som tillvaratar dina intressen som kund, gäller naturligtvis också när det du handlar som privata kund
www.distanshandel.se.

Leverans ECO kommer att behandla din beställning och leverans med största noggrannhet. Vi tar emot och levererar alla beställningar i den ordning de kommer in till oss. Leverans sker till den butik (utlämningsstället) du angivit vid din beställning. Normalt får du dina varor inom 2-4 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Dock kan vissa beställningar ta upp till 10 dagar då vissa artiklar beställs från England. Om någon av de varor du beställer inte finns på lager kommer vi att underrätta dig härom via e-post. Du har då rätt att inom två (2) arbetsdagar från det att du mottog underrättelsen antingen avbeställa hela ordern eller den del av ordern som är restnoterad. Om ingen avbeställning kommit oss till inom den angivna tiden, restnoterar vi varan och skickar det övriga du beställt. Det kostar dig inget extra. ECO ansvarar inte för någon som helst skada till följd av att de aviserade leveranstiderna överskridits. ECO kommer att leverera din beställning på det sätt som beskrivs på hemsidan. För paket som inte blivit utlösta förbehåller sig ECO rätten att debitera en avgift på 250 kronor för de kostnader som detta orsakat oss. Outlöst vara omfattas normalt inte av ångerrätten.

Transportskador. Alla försändelser som skickas är försäkrade av ECO. Om du upptäcker en skada på paketet innan du öppnar det ska du anmäla detta till utlämningsstället där du hämtade din försändelse. Skadade varor ersätts enligt gällande konsumenträtt kostnadsfritt av ECO.
Betalning. ECO accepterar endast kontant betalning i samband med att varan hämtas ut vid utlämningsstället.

Åldersgräns. ECO kan inte expediera beställningar till personer under 18 år.
Sekretess. ECO i egenskap av personuppgiftsansvarig tar ansvar för alla personuppgifter, som du lämnar till oss eller som vi får del av när du gör din beställning/genomför ditt köp. Uppgifterna används för bedömning, ingående och genomförande av avtalet med dig och för att förvalta den kundrelation som uppstår härav, däribland bedrägeribekämpning och för att uppfylla lagenliga skyldigheter. ECO lämnar inga uppgifter till tredje part. Vill du ta del av dina personuppgifter kontaktar du oss på kundservice@ecobt.se. Läs vår integritetspolicy här.

Färg och mönster. Vi kan inte garantera att varornas färger och mönster som dessa framträder på vår hemsida fullt överensstämmer med varornas verkliga färger och mönster.
Ansvar. Utöver vad som anges i dessa villkor tar ECO inget ansvar för någon som helst skada, med undantag för sådana fall där vår ansvarsförsäkring täcker skadan och försäkringsgivaren godkänner att utbetalning sker.
Förutom sådana fall är ansvaret genomgående begränsat till högst det belopp som utgör inköpspriset för den aktuella varan. ECO ansvarar aldrig för följdskador.

Force majeure. Vid händelse av force majeure framflyttas tidpunkten för ECO:s förpliktelser. Om den period då force majeure råder är längre än 2 månader äger såväl du som ECO rätt att upphäva avtalet utan att det i sådana fall finns någon skyldighet att betala skadestånd.
med force majeure avses varje händelse utom ECO:s kontroll som orsakas av t ex strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos ECO eller hos tredje man.

Företagsinformation. ECO-Boråstapeter AB I organisationsnummer 556423-2824 I Box 1, SE-503 05 Borås I e-post: kundservice@ecobt.se I telefon: 033-23 64 00.