Uppsättningsanvisningar

Innan du sätter igång bör du kontrollera att tapetrullarna inte är skadade, att samtliga rullar har samma produktkod och trycknummer och att alla färger överensstämmer. Fullständiga uppsättningsanvisningar medföljer även varje tapetrulle. Kontrollera så att det inte finns några defekter eller skuggningar på underlaget innan du påbörjar tapetseringen. Se till så att väggarna är redo att tapetseras på. Om underlaget är starkt sugande kan du grundmåla det först. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Makulaturpapper ska alltid sättas upp horisontellt med rätt typ av lim och få torka helt. Se till att rätt typ av Cole & Son-klister används. Eventuell ersättning utgår endast för fel på en tapetrulle, ej flera.

Observera att du måste veta vilken typ av tapet du har innan du följer dessa anvisningar. Om det står NON-WOVEN på etiketten ska du följa anvisningarna för non-woven tapeter. Följ annars anvisningarna för vanliga papperstapeter. Kontakta kundtjänst om du är osäker.

Råd vid uppsättning av non-woven tapeter:

 • Förbered väggarna och klistra på makulaturpapper. Om det finns höga halter basiska ämnen i väggen kan det påverka folietapeter negativt.
 • Du kan då måla väggarna med en grundfärg för basiska underlag.

Klister:

 • Vi rekommenderar traditionellt, stärkelsebaserat, färdigblandat tapetklister för alla tapettyper. Rekommendation: Vårt eget Cole & Son-klister, Halls Beeline (gult lock), Mura Bond Light eller Brewers Albany Paste (light).
 • Tapetklister av PVA- eller PVC-typ är ej lämpligt för våra tapeter eftersom det kan fläcka tapeterna eller göra att de släpper.
 • Undvik att trycka ut klister i skarvarna. Klistret bör inte komma i kontakt med den tryckta sidan av tapeten.
 • Stryk klister på väggen, inte på tapeten.
 • Stryk ut med en tapetborste.

Uppsättning av Cole & Son-tapeter:

 • Kapa och sätt upp en våd i taget.
 • Kontrollera vilket håll som ska vara uppåt.
 • Undvika att skrynkla våderna när du viker dem.
 • Trimma vådernas över- och underdel med tapetsax eller en vass kniv och en skärlinjal.
 • Skarvarna ska ligga kant i kant och inte överlappa varandra.
 • Klister i skarvarna ska genast torkas bort med en ren, fuktad mjuk trasa.
 • Är tapeten mörk kan kanterna behöva färgas med en något ljusare krita så att de vita kanterna inte syns.
 • Om tapetrullarna är numrerade bör de sättas upp i rätt ordning.
 • Tapeterna Jaspé och Stipple ska sättas upp omvänt med alternerande längder i ordningsföljd.

Varning

 • Det ligger på tapetserarens ansvar att kontrollera att allt stämmer med tapeten.
 • Vissa tapeter kan skadas av fukt på ytan.
 • Kontrollera alla tapeter inom 14 dagar efter leverans och kontakta leverantören omedelbart eller efter att max. tre våder har satts upp om det skulle vara några problem. Vi tar inget ansvar om fler än tre våder har satts upp.

Informationen har lämnats i god tro, men utan garantier och förhållandena på platsen ligger utanför vår kontroll.

Råd vid uppsättning av traditionella papperstapeter:

Förbered väggarna och klistra på makulaturpapper.

Klister:

 • Vi rekommenderar traditionellt, stärkelsebaserat, färdigblandat tapetklister för alla tapettyper.
 • Tapetklister av PVA- eller PVC-typ är ej lämpligt för våra tapeter eftersom det kan fläcka tapeterna eller göra att de släpper.
 • För att skarvarna ska bli jämna och fina är det viktigt att tapeterna är klistrade ända ut till kanterna, men undvik att klistret trycks ut mellan skarvarna.
 • Klistret bör inte komma i kontakt med den tryckta sidan av tapeten.
 • Låt våderna ligga och svälla tills de är helt genomfuktade, annars kan bubblor uppstå.
 • Jämna ut med en filtroller.

Uppsättning av Cole & Son-tapeter:

 • Kapa och sätt upp en våd i taget.
 • Kontrollera vilket håll som ska vara uppåt.
 • Undvika att skrynkla våderna när du viker dem.
 • Trimma vådernas över- och underdel med tapetsax eller en vass kniv och en skärlinjal.
 • Skarvarna ska ligga kant i kant och inte överlappa varandra.
 • Klister i skarvarna ska genast torkas bort med en ren, fuktad mjuk trasa.
 • Är tapeten mörk kan kanterna behöva färgas med en något ljusare krita så att de vita kanterna inte syns.
 • Om tapetrullarna är numrerade bör de sättas upp i rätt ordning.
 • Tapeterna Jaspé och Stipple ska sättas upp omvänt med alternerande längder i ordningsföljd.
 • Hur lång tid det tar för tapeterna att genomfuktas beror på förhållanden på platsen.

Varning

 • Det ligger på tapetserarens ansvar att kontrollera att allt stämmer med tapeten.
 • Vissa tapeter kan skadas av fukt på ytan.
 • Kontrollera alla tapeter inom 14 dagar efter leverans och kontakta leverantören omedelbart eller efter att max. tre våder har satts upp om det skulle vara några problem. Vi tar inget ansvar om fler än tre våder har satts upp.

Informationen har lämnats i god tro, men utan garantier och förhållandena på platsen ligger utanför vår kontroll.

Hanging Instructions for the Caledonia collection

A – Inspection Process
This natural hand crafted wallpaper should only be installed by an experienced professional decorator.

Upon receipt of goods fully inspect all rolls to ensure that you have received the correct items. Check for possible colour variations and other technical imperfections prior to cutting any rolls or hanging any wallpaper.

Do not cut or hang any material until you have fully read the hanging instructions and undertaken a thorough inspection of the goods.

No claims will be allowed for material costs after the hanging of more than three drops. Absolutely no claims will be accepted for labour or other consequential losses

B – Wallcovering Installation

Wall Preparation
Carefully prepare the wall before hanging, if necessary the walls should be lined.

The wall should be smooth solid dry and clean.

Remove any dark stains or patches on the wall to ensure that the wall is evenly coloured.

Do not hang over glossy or non porous areas. Painted walls should be rubbed down to remove grease or soiling and glossy paint should be rubbed down with suitable sandpaper.

Pre paste porous wall surfaces such as plasterboard or chipboard. Never hang over new plaster or un-primed wall areas.

Grasscloth’s and Paper Weaves have good permeability however if moisture sources are not eliminated at the origin, no surface material applied to walls will prevent moisture accumulation.

Preparation of lengths (colour and batch sequence)
As you work through the rolls, all lengths need to be cut numbered and hung in sequence of drops, rolls and batches to ensure as even an application of colour and texture as possible on the wall

Check each roll for variances and test shades on opposite walls. Plan your installation by laying out the drops.

You may choose to reverse hang alternate lengths as this can sometimes achieve a more even spread of colour across the full wall. Hang the lengths in the planned sequence.

Measure and cut three drops. Ensure all lengths are cut to size leaving approximately 5-7.5cms for trimming at the top and bottom of each strip. Paste trim and hang one strip at a time.

For the HAMILTON design, the wallcovering must be dry table trimmed to remove the selvedge. DO NOT OVERLAP AND SPLICE.

Adhesive Application
All products should be hung using a high quality non-staining pre-mixed adhesive. Cole & Son recommends the use of the Cole & Son ready mixed tub paste, or an equivalent, for all of these papers except HAMILTON. For the HAMILTON design you must use a quality grade of heavy-duty premixed clear vinyl adhesive with a low water content. Do not dilute.

Apply the paste to the back of the wallcovering using as light an application as possible to ensure a good adhesion to the wall.

Ensure that the adhesive is applied to the edges to avoid open seams and that it is not applied too thickly. Do not soak the material excessively so that it becomes too wet. Soaking time should be kept to between 5 and 10 minutes.

Fold both ends paste side in towards the centre of the drop to stop the paste from drying during soaking. Take special care not to crease the paper while folding and loosely roll up the lengths so that creases are not visible after installation

(For HAMILTON the soaking time should be extended to at least 20 minutes. Additionally, if required, pre-paste the wall and allow the wall to become tacky before applying the wallcovering). 

C. Hanging Procedure
Draw a straight vertical plumb line from the ceiling to the skirting board.

Take your pasted and soaked first drop and unfold the top half of the drop and apply to the wall. Slide the paper into position so that it touches the vertical plumb line.

Using a soft clean wallpaper brush or a felt roller gently press the strip against the wall. After positioning the top half of the strip, carefully unfold the bottom half and smooth the whole strip into place, from the top down and from the centre outward, forcing out any air pockets.

Avoid getting any paste on the surface of the material whilst smoothing the wallpaper.

Clean excess paste with a clean dry cloth or sponge. Do not use a seam roller.

Remove the excess paper top and bottom with a razor knife.

Ensure that the first strip is straight. This will help determine the success of the installation. It is important to wait until the first drop is completely dry to check the result prior to proceeding with the next drops.

Hang all subsequent strips the same way and in sequence of lengths rolls and batch.

For the HAMILTON wallcovering only, apply the material to the wall using a soft brush, plastic smoother, or, drywall blade wrapped with a soft cloth. When smoothing, work from the centre out to the edges. To avoid trapping air bubbles, use an oval seam roller to butt seams. Wash smoothing brush and seam roller often as an accumulation of paste on tools may mark or scratch the material. Completely clean adhesive off the surface after each strip is hung. Wash seams with a damp sponge and clean warm water. Change rinse water often. Any adhesive left on the surface can cause flaking. Dry carefully with a soft cloth or chamois.

Notes

Please be aware that this is a handcrafted product containing natural materials and variations in vertical and horizontal weave and shade are normal characteristics of such wallpapers.

The above instructions are provided in good faith and individual site conditions are beyond our control.